FORM er et samarbeid mellom opplæringskontorene i bransjen og partene i arbeidslivet

Styrket samarbeid gir økt rekruttering

Foreningen FORM (Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag) er opprettet for å styrke samarbeidet mellom opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.

Med et styrket samarbeid skal vi øke rekrutteringen til bransjene og yrkene vi ivaretar, forbedre kontorenes opplæringsvirksomhet og ivareta felles interesser.

FORM er en selvstendig og uavhengig forening med eget styre og regnskap.

Medlemmene våre er opplæringskontorene

Medlemsmassen består av 34 Opplæringskontorer som arbeider med hovedvekt innenfor fagområdet restaurant og matfag. Til sammen organiserer FORMS medlemsbedrifter langt over 1000 medlemsbedrifter og over 2000 lærlinger.

Se opplæringskontorer

Vår visjon

  • Bidra med å styrke rekrutteringen til bransjene og yrkene.
  • Være pådriver ovenfor myndigheter, bl.a. i arbeidet med å få opprettet det antall Vg1 og Vg2-klasser bedriftene har behov for.
  • Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.
  • Kvalitetssikre fagopplæringen av lærlinger i bedriftene.
  • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom bedriftene.
  • Bidra til ivaretakelse av god kvalitet i alle våre tilsluttede opplæringskontor.
Vedtekter FORM

Styret